Freshly Posted on: Sun Oct 12 10:19:59 2014

thuy_truong_   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   157 m       Weight:  47  Kg.
Address: cu chi
Phone:  0988281172
Email: 
Sơ lược về bạn: Hien lam toc so thich cam hoa nau an tinh tinh vui ve hoa dong chan that
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon ket ban voi nguoi vui ve hoa dong that tha biet thong cam va biet chia buon vui trong cuoc song nieu hop e tien xa hon kg thich dua gian x cam on

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut