Đănghình tìm bạn hoàn toàn miễn phí
trênVNROMANCE website

Xin bạn dùng trang này để gởiđến VNROMANCE website các thông tin về cá nhân và hình ảnhđể để tìm một người bạn hợp ý. Các chi tiết và hìnhảnh của bạn sẽ được dăng lên trang chính của VNR trongvòng 3 ngày.

Xin bạn điền phiếu bên dưới.Những ô có chữ đỏ bắt buộcphải có thông tin (blank spaces marked in REDmust be filled in)

STEP 1: Các chitiết bạn muốn đăng trong hồ sơ của mìnhTên Họcầnđiền
 (xin đừngbỏ dấu tiếng Việt  trong ô Tên Họ này) 
Ngày Sinhcầnđiền
Phái Tính:cầnđiền
Chiều Cao(mét)cầnđiền
Cân Nặng (Kg)cầnđiền
Địa Chỉ
Điện Thoại
(xin ghi rõ mã số vùngnếu ở tại các tỉnh)
Email:

 


(không bắt buộc, nhưngnếu bạn có email, 
số người liên lạcvới bạn sẽ tăng gấp 4, 5 lần hơn)
Ghi chúquan trọng

VNROMANCE sẽliên lạc bạn tại số điện thoại và email này để kiểmchứng truớc khi đăng tải các thông tin của bạn lên website. 

Nếu số điệnthoại hoặc email không đúng, hồ sơ bạn sẽ bị hủy bỏNếu bạn muốnbỏ dấu, xin dùng font Unicode (xin đừngbỏ dấu trong ô Tên-Họ, vì đây đồng thời là tên hồ sơcủa bạn, hồ sơ sẽ không hiển thị được nếu bạn bỏdấu trong ô này).

Xin nói sơ lượcvài hàng về bạn
(nghềnghiệp, tính tình, sở thích, gia cảnh..v.v...)

Muốn kết bạnvới người có các tiêu chuẩn:

Sau khi điền xong xin bấm nútSEND TO VNR , bạn sẽ đến một trang khác để upload hình (hình cần có dạng *.JPG, size không quá 50KB, nếu không rành,bạn có thể nhờ dịch vụ internet làm cho bạn)


Disclamers:VNROMANCE.comreserves the right to refuse posting service to anyone, for any reason