Freshly Posted on: Fri Oct 24 17:43:16 2014

thuy_thanh   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  30 12 1980
Height:   1m57 m       Weight:  48  Kg.
Address: 158 ben van don
Phone:  0909979082
Email:  thanhthuydep99@Gmail.com
Sơ lược về bạn: Thanh thuy 35 year old l single de thuong chung thuy l like music and l go touris
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Thanh thuy muon tim ban ket hon khong phan biet tuoi my phone 0909979082

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut