Freshly Posted on: Sat Feb 8 23:21:46 2014

kim_chau   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1988
Height:   1m60 m       Weight:  50  Kg.
Address: cu chi
Phone:  01692990899
Email: 
Sơ lược về bạn: On dinh.vui ve.doc than.thich xem phim.nghe nhac.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Rat mong duoc lam quen voi tac ca cac ban .khong phan biet tuoi tac!

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut