Freshly Posted on: Mon Apr 28 21:17:14 2014

Hanh-Ngoc   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1983
Height:   1.50 m       Weight:  44  Kg.
Address: Cu Chi, TP.HCM
Phone:  0973275731
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut