Freshly Posted on: Mon Mar 10 07:07:51 2014

Doan_H_H_M_Tuyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  02/04/1989
Height:   1'58 m       Weight:  56  Kg.
Address: tp. Bao Loc, tinh Lam Dong
Phone: 
Email:  Tuyendoan0204@gmail.com
Sơ lược về bạn: Lam nghe make-up,song mot minh,tinh tinh vui ve,nghiem tuc...
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tren 35 tuoi,nghiem tuc,chan thanh,that tha....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut