Freshly Posted on: Thu May 9 11:09:18 2013

zuri(phuc)   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1986
Height:   162 m       Weight:  48  Kg.
Address:
Phone:  0938381638
Email: 
Sơ lược về bạn: Zui ze,hoa dog,hay cuoi........
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Kg thich dua jon,muon tim that tha.....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut