Freshly Posted on: Sun Apr 21 23:55:25 2013

zendy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  20/09/1988
Height:   1.61 m       Weight:  45  Kg.
Address:
Phone: 
Email:  trangngothuy209@gmail.com
Sơ lược về bạn: là người phụ nữ độc thân, trẻ tuổi, muốn tìm cho mình một nơi để bình an vĩnh viễn. mọi thứ đều có thể chấp nhận, trừ nói dối :)
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: có tài và có tư chất.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut