Freshly Posted on: Sun Mar 23 01:12:00 2014

truc_vy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  20/05/1984
Height:   1m55 m       Weight:  45kg  Kg.
Address: 57 bui thi xuan.thi xa an khe.tp gia lai.plieku
Phone:  0934910456
Email:  swantran84@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: gia canh:doc than
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tim kiem nguoi that long,chung thuy,ga lang.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut