Freshly Posted on: Fri Nov 21 08:40:11 2014

trangtt   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  19/09/1988
Height:   1,6 m       Weight:  47  Kg.
Address: hà nội
Phone:  +84943571443
Email:  thuytrang.ngo209@gmail.com
Sơ lược về bạn: Em chỉ là một người đàn bà bình thường.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: em hi vọng anh có thể bao dung em cả cuộc đời

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut