Freshly Posted on: Sat Mar 12 05:50:35 2011

tran_thi_huynh_nga   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  24.9.1985
Height:   1.61m m       Weight:  51ky  Kg.
Address: tam nong dong thap
Phone: 
Email:  thangloo.@yahoo.com
Sơ lược về bạn: tih tih thi mi .so thih xem phim
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tim ban tot tam su,va ket ban va dac biet nguoi do pai that tih.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut