Freshly Posted on: Sun Sep 22 23:11:57 2013

tra_my   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1980
Height:   157 m       Weight:  46  Kg.
Address: tp hcm
Phone:  0988281172
Email: 
Sơ lược về bạn: Hien tai my dang theo duoi nghe uon toc so thich du lich nau an cuoc song hien tai da ly hon muon ket ban voi nguoi co tieu chuan
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon ket ban tuoi tu 40 tro len nghiem tuc dung dua gion

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut