Freshly Posted on: Fri Dec 20 10:57:43 2013

thuy_smith   (M)Nam 


(M)Nam 

DOB:  05.10.1968
Height:   705 m       Weight:  75  Kg.
Address: 30 aell street london
Phone:  +4470214563210
Email:  sammyjohnson36@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Là ngọt ngào và đẹp, thông minh, tốt bụng, vui vẻ, hiểu biết, rộng lượng, chân thành, trung thành và chu đáo và romantic.With sự tôn trọng, tôi sẽ như bạn để viết thư cho tôi qua email của tôi để chúng tôi có thể bắt đầu thể hiện cảm xúc của chúng tôi với nhau. Id của tôi là (andysmithuk48@yahoo.com) Cảm ơn và hy vọng được nghe từ bạn. Yêu từ Engr, Andy Smith. xxx
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Am sweet and nice, smart, kind, cheerful, understanding, generous, sincere, loyal and attentive and romantic.With due respect, i will like you to write to me through my email so that we can start expressing our feelings together. My id is (andysmithuk48@yahoo.com ) Thanks and hope to hear from you. Love from Engr, Andy Smith. xxx

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut