Freshly Posted on: Sun Dec 21 10:44:04 2014

thanhpham   (M)Nam 


(M)Nam 

DOB:  20/12/1964
Height:   1.66m m       Weight:  60  Kg.
Address: 5020 17 ave se clagary ab canada
Phone:  403.235 2917
Email:  thanhpham63@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut