Freshly Posted on: Mon Jul 13 11:03:45 2015

plieku_ma_do_moi_hong   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  12/09/1984
Height:   1m55 m       Weight:  45  Kg.
Address: 57bui thi xuan.thi xa an khe.tp plieku gia lai
Phone:  0905479333 /0979606677
Email:  trantrucvy123@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: muon tim kiem mot ai do de la lang cho minh.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut