Freshly Posted on: Tue Mar 3 22:12:18 2015

pham_hong_hanh   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1977
Height:   1.60 m       Weight:  52  Kg.
Address: thi xa hong ngư dong thap
Phone:  01678233077
Email: 
Sơ lược về bạn: Tinh tinh vui ve hoa dong .thich giup do ban be va nguoi than .hien dang lam cong nhan may tư nhân
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Hy vong tim duoc mot nguoi hơp y va cung sơ thich de cung nhau chia se vui buon . lơn tuoi khong sau .

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut