Freshly Posted on: Sun Mar 17 05:38:01 2013

nguyen_tu_@   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  05/08/1987
Height:   1m52 m       Weight:  52kg  Kg.
Address: cu chi
Phone:  0936156587
Email:  nguyencamtu668@ymail.com
Sơ lược về bạn: CHAO TAT CA MOI NGUOI .MINH HIEN LAM CONG NHAN VA MINH RAT VUI VE VA HOAT BAT VOI TAT CA .MINH THICH DI DULICH VA MINH CO GIA DINH VA DA LY DI .CO 1 BE GAI DUOC 3 TUOI RUI .....................
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: MINH MUON TIM 1 NGUOI DAN ONG KHOANG 35 TUOI TRO LEN VA CO NGHE NGHIEP ON DINH VA DONG CAM VOI MINH ......................

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut