Freshly Posted on: Mon Sep 24 23:09:44 2012

nguyen_thi_nhan   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1963
Height:   1m52 m       Weight:  50  Kg.
Address: thanh pho ho chi minh
Phone:  01689108436
Email: 
Sơ lược về bạn: buon ban vui ve thich nau an xem phim
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: BUON BAN VUI VE HOA DONG THICH NAU AN XEM PHIM DOC SACH ...DU LICH Muốn kết bạn với người : MUON KET BAN NGHIEM TUC TRONG TINH CAM CO CONG VIEC ON DINH ... NGUOI BAN SONG CO DAO DUC VA BIET CAM THONG CHO NGUOI KHAC ...XIN DUNG DUA GION QUA MANG

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut