Freshly Posted on: Sat Jul 18 09:19:38 2015

nguyễn_thị__hương   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  15,3,1982
Height:   1m58 m       Weight:  48 kg  Kg.
Address: da nang
Phone:  0906340429
Email: 
Sơ lược về bạn: Hòa đồng vui tính năng động chua co gia đình công nhân may
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Vui tính ,dua giỡn không phân biệt tuổi tác

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut