Freshly Posted on: Thu Aug 7 08:00:47 2014

ngoc_thai   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  5.3.1978
Height:   1m57 m       Weight:  50kg  Kg.
Address: vinhlong
Phone:  0908993122
Email:  ngocthaitran99@yahoo.com
Sơ lược về bạn: doc than.vui tinh lam nghe tham my
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Nghe nghiep on dinh. Nghiem tuc va dao duc

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut