Freshly Posted on: Sat Jan 17 05:02:20 2015

ngoc_ha   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  28/06/79
Height:   1m55 m       Weight:  47  Kg.
Address: hcm.cty
Phone:  0978766937
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut