Freshly Posted on: Mon Jan 5 00:49:00 2015

linh80   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1980
Height:   1m55 m       Weight:  48kg  Kg.
Address: dong nai ,vn
Phone:  0903314059
Email: 
Sơ lược về bạn: _nghe nghiep: khinh doanh _tinh tinh :hien lanh de gan _co gd, hjen tai ly hon co mot kon traj 1t
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: mun tim mot ng ban that su hieu va thg mjnh that long

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut