Freshly Posted on: Fri Jul 10 22:10:27 2015

le_thi_ngọc   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  15,12,1985
Height:   155 m       Weight:  50  Kg.
Address:
Phone:  0985223221
Email:  lethingocbich.ag@gmail.com
Sơ lược về bạn: Không có để nói chi là tìm ai hiểu mình
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut