Freshly Posted on: Tue Mar 5 01:49:49 2013

le_thi_hang   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1981
Height:   1m55 m       Weight:  52  Kg.
Address: thanh pho ho chi minh
Phone:  01699074099
Email: 
Sơ lược về bạn: UON TOC ..... TINH TINH VUI VE HOA DONG
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: MUON TIM BAN TU 40 TUOI THANH THAT VUI VE HOA DONG CO SU NGHIEP ON DINH...

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut