Freshly Posted on: Wed Jul 13 09:40:43 2011

landy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   1.62 m       Weight:  47  Kg.
Address: 170 Hà Huy Giáp, Q.12
Phone: 
Email:  landy179@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Đang buồn nên kg biết nói gì nữa.......
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Một bạn nam hài hước và vị tha.Dưới 45 tuổi.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut