Freshly Posted on: Wed Jun 19 05:37:25 2013

huong_phuong   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1981
Height:   150 m       Weight:  49  Kg.
Address: tp.hcm
Phone: 
Email:  phuongp478@yahoo.com
Sơ lược về bạn: DOC THAN ..TINH TINH VUI VE..HOAT BAT..THICH DAO PHO..CA NHAC ..HAT KARAOKE.. DU LICH...
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: TIM BAN ,TINH TINH ,XA GIAO VUI VE ;NGHIEM TUC ;THAT THA ;GIAN DI ,BIET LO GD ;NEU HOP SE TIEN XA

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut