Freshly Posted on: Tue Aug 18 00:39:10 2015

duyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  24 .12 .1988
Height:   156 m       Weight:  49  Kg.
Address:
Phone:  01646586629
Email: 
Sơ lược về bạn: Cong nhan may .tin tinh vui ve hoa dong.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muong tim nguoi ban chia se luc buon vui.va hieu nhau nhieu hon

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut