Freshly Posted on: Fri Apr 1 10:24:10 2011

buingocmai   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  6/5/1986
Height:   1m65cm m       Weight:  45kg  Kg.
Address: xom anhoa-xaanlu-tn-hp
Phone:  01027728103
Email:  girl_kute_anlu@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut