Freshly Posted on: Sun Oct 19 14:49:10 2014

anna   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1/11
Height:   1m60 m       Weight:  43  Kg.
Address: ho chi minh
Phone:  0163843583
Email:  thaitrucanh@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Nghe nghiep : mới tố nghiệp tính tình :vui vẻ sở thích : nghe nhac
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Đàng hoàng

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut