Freshly Posted on: Tue May 20 15:10:32 2014

_Đang_Thy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1986
Height:   1m60 m       Weight:  53  Kg.
Address: Can Tho
Phone:  0932988218
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Nghiem Tuc.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut