Freshly Posted on: Thu Jun 11 07:15:27 2015

_Đặng_Hoàng_Mỹ   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  20/05/1979
Height:   1,60 m       Weight:  52  Kg.
Address: Thị Trấn Châu Ổ,Bình Sơn, Quảng Ngãi
Phone:  0968281069
Email:  danghoangmy79@gmail.com
Sơ lược về bạn: Nghề nghiệp giáo viên,tính hòa đồng,độc thân,vui tính,thích du lịch
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Vui vẻ,hòa đồng

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut