Freshly Posted on: Mon Sep 17 07:28:15 2012

Vui_Thi_Thuy_Trinh   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1973
Height:   1.56 M m       Weight:  46 KG  Kg.
Address: Cu Chi
Phone:  01646599091
Email: 
Sơ lược về bạn: Hien Dong Song Doc Than (Chua Chong)Vui Ve Hoa Dong Muon Tim b an Tuoi Tu 40 Tro Len
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut