Freshly Posted on: Sat Mar 15 09:05:37 2014

Vo_Thi_Thuy_Linh   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1978
Height:   1.50 m       Weight:  46  Kg.
Address: TP. Ho Chi MInh - Viet Nam
Phone:  0964634100
Email: 
Sơ lược về bạn: Nghe nghiep: Buon ban Tinh tinh: vui ve,...
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon tim ban chan thanh, biet lam an.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut