Freshly Posted on: Mon Feb 23 08:47:10 2015

Van_Nguyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  04/1982
Height:   1,57 m       Weight:  50  Kg.
Address: quan binh thanh
Phone: 
Email:  pibi.4ever@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Nghe nghiep buon ban , vui ve hoa dong ,thich di du lich va choi dua voi con trai .
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Mang tiếng cười đến mọi người.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut