Freshly Posted on: Tue Aug 25 02:37:06 2015

UyenUyen84   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  0101
Height:   158 m       Weight:  48  Kg.
Address: Long xuyen, an giang
Phone: 
Email:  lengocuyen_84@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Xin chao tat ca các ban, minh ten Ngọc Uyên, minh la nhan vien ke toan, tinh tinh vui ve hoa dong, biet Yeu thuong quan tam moi nguoi,Yeu thien nhiên, Yeu tre con va đạc biet thích nau an.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Thong qua day, Uyên rát mong lam quen đen tat ca các ban de duoc quan tam chia se nhung vui buồn trong cuộc song va hy vong tim đuợc nguoi Biet quan tam hanh phục gd, co Long nhan ai, qui cuộc song gd, chan thanh trong tinh Yeu, khong Phan biet tuổi tác va Yeu thuong tre con. Cam on tat ca các ban da ghe qua. Ngọc Uyên.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut