Freshly Posted on: Fri May 2 09:46:18 2014

Tuyen_Doan   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  02/04/1989
Height:   1'58 m       Weight:  56  Kg.
Address: T.p Bao Loc tinh Lam Dong
Phone:  01686667605
Email: 
Sơ lược về bạn: Lam nghe make-up. Hoa dong than thien,thang tinh va nghiem tuc
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon lam ban voi tat ca moi nguoi.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut