Freshly Posted on: Fri Jul 1 20:55:26 2011

Truong_Quynh_Huong   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  11.8.1974
Height:   150cm m       Weight:  56kg  Kg.
Address: Cu Chi, Thanh Pho Ho Chi Minh
Phone:  01693686876
Email:  truongquynhhuong76@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Thẳng thắng, hiền lanh, tot bụng, hơi bướng bĩnh....... Nội trợ, thich kết bạn cùng sở thich từ 45 tuổi trơ lên. Không thích đùa giỡn qua mạng.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Có nghề nghiêp ổn định, 45 tuổi trở lên, co sức khỏe tốt....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut