Freshly Posted on: Mon Jul 29 11:55:23 2013

Tran_Hoang_Man_Nhi   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  15/01/1991
Height:   1m67 m       Weight:  47kg  Kg.
Address: khu pho 2,thi tran cu chi.tp.hcm
Phone:  01677745627
Email: 
Sơ lược về bạn: mjnh lam cong nhan,vui ve hoa dong,thjck di du lick,mua sam va lam tu thjen.dang song cung gja djh voj anh va chj.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: mjh muon tjm nhung nguoj 25t tro len biet quan tam,yeu thưong va dac biet la song chan that.rat han hanh duoc lam quen.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut