Freshly Posted on: Fri Jul 17 20:24:01 2015

Tran_Dang_Khuyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  21/05/1993
Height:   1m64 m       Weight:  50  Kg.
Address: Cần Thơ - Việt Nam
Phone:  01266807803
Email: 
Sơ lược về bạn: Vui vẻ
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: vui ve, nghiêm túc trong mối quan hệ(bạn,tiến xa hơn nữa để xây dựng gia đình)

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut