Freshly Posted on: Wed Jun 19 07:49:45 2013

Tracy_Lien   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  12/10/1989
Height:   161 m       Weight:  48  Kg.
Address: 122/34/2/ ton Dan / quan 4
Phone:  +84946581150
Email:  Mylien_2004@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Hien Lanh vui ve
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Ban tot

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut