Freshly Posted on: Sat Jul 13 04:42:50 2013

Thuy_tien   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  11/09/1984
Height:   160 m       Weight:  47  Kg.
Address: Ha Tien - Kien Giang
Phone:  +84926626009
Email: 
Sơ lược về bạn: Tim ban doi !!!
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Tot bung biet yeu thuong

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut