Freshly Posted on: Sat May 21 18:35:44 2011

Thuy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1992
Height:   1,6m m       Weight:  48  Kg.
Address: Okada Phuoc Hao Tra Vinh
Phone:  Se cho biet sau
Email:  thuy.okada@gmail.com
Sơ lược về bạn: Hiền lành, dể chịu, vui vẻ và đạo đức tốt. Thích nghe nhạc, xem TV và du lịch.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Tiềm một người bạn tốt, không phân biệt tuổi tác nhưng phải thành thật và chung thủy. Liên lạc tiềm hiểu qua email trước thấy thích hợp se cho số phone sau.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut