Freshly Posted on: Sun Aug 26 10:09:12 2012

Thanh_Thuy_TT   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1973
Height:   1.50M m       Weight:  46 Kg  Kg.
Address: CuChi
Phone:  01626493213
Email: 
Sơ lược về bạn: Da Ly Hon Hien Dang Song Doc Than.Muon Tim Ban Chia se Buon Vui Trong Cuoc song
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut