Freshly Posted on: Sat Feb 28 20:09:25 2015

Thanh_Thảo-Lê   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1989
Height:   163 m       Weight:  50  Kg.
Address: Tây Nguyên
Phone:  0905226899
Email:  girsanh_gialai@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tìm Papa cho con trai Bảo Bảo ^^

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut