Freshly Posted on: Sun Jul 13 06:47:14 2014

Thanh_Hằng   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  16/8
Height:   162m m       Weight:  48  Kg.
Address: TpHCM
Phone:  01664105791
Email:  annietranngocthuan@gmail.com
Sơ lược về bạn: Mắt Phượng , Mày Ngài..Yểu Điệu Thục Nữ ...Quân Tử Hoảng Hồn ...
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Hiểu biết !

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut