Freshly Posted on: Sat Jul 18 23:54:40 2015

Thái_Hải_Yến   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  9 9 1984
Height:   152 m       Weight:  50  Kg.
Address: 248 Cống Quỳnh Quận 1
Phone:  0925695379
Email:  Anhquynh_saigon@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Tính mình trầm,thích nghe thuyết pháp. Phật giáo.khó chịu, ích nói, chân thật, hòa đồng.v.v.v
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Tùy Duyên, đồng cảm.người chững chạt, thật lòng,độc thân, hay ly hôn. v.v.v.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut