Freshly Posted on: Mon Mar 9 19:17:16 2015

THU_THAO   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   1M52 m       Weight:  43KG  Kg.
Address: TP
Phone:  01638077662
Email: 
Sơ lược về bạn: TINH TINH` VUI VE ..HOA DONG,THICH DI DU LICH.....NAU AN.XEM FIM ..CA NHAC
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: TIM BAN CHAN THAT VA NGHIEM TUC TRONG TINH CAM ..XIN DUNG DUA GION

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut