Freshly Posted on: Wed Apr 29 07:30:20 2015

THUY_HANH   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1975
Height:   1.57 m       Weight:  47  Kg.
Address: Can Tho
Phone:  01672194365
Email: 
Sơ lược về bạn: tanh tinh vui ve hoat bat di dom thích lang nghe và chia se
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: mau nguoi Dan ong minh thich la fai thanh that ghet gia doi minh muon tim nguoi Dan ong tam dau y hop de lam ban tri ky và cung nhau trao doi kien thuc lan kinh nghiem song

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut