Freshly Posted on: Sat Feb 1 08:27:48 2014

Swan_tran   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  20-3-1984
Height:   1m55 m       Weight:  45  Kg.
Address: 57 Bui thi xuan-thi xa an khe- thanh pho gia lai
Phone:  0905479333
Email:  Anthybaby2012@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: Se noi sau
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Se noi sau

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut