Freshly Posted on: Wed Apr 16 21:06:26 2014

Sang_le   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  05 05 1988
Height:   1m50 m       Weight:  45  Kg.
Address: Tp.hcm
Phone:  01656085557
Email:  Tranlethusang08@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: Lam nhan vien ke toan, trâm tinh, thich du lich va chia se niem vui noi buon trong cuoc song, la con 1 trong gd
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Thât long, không ngại tuoi tac

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut